Mgr. Tomáš Foldyna, okresní státní zástupce v Břeclavi, email: TFoldyna@osz.brv.justice.cz

Tento příspěvek se zabývá současnou podobou kárného řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů a jeho budoucností. Zejména je zaměřen na otázky složení kárných senátů, jednoinstančností řízení a případných změn právní úpravy. Autor podporuje současnou podobu řízení, kterou navrhuje doplnit o možnost neveřejného rozhodování kárných senátů a stanovením procesních pravidel pro přípravu návrhu na zahájení kárného řízení, která v současné právní úpravě chybí.