Mgr. Jiří Pavlík, Nejvyšší státní zastupitelství, email: jpavlik@nsz.brn.justice.cz

Příspěvek se zabývá historickou problematikou kárného řízení proti státním zástupcům. Jsou popsána první dvě období, a to od roku 1994 do roku 2002 (zvláštní kárný senát u Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyšší soud jako odvolací orgán) a od roku 2002 do roku 2008 (vrchní soudy rozhodující v prvním stupni a Nejvyšší soud jako odvolací orgán). Je proveden nejenom stručný rozbor právní úpravy a praxe kárných orgánů, ale je poukázáno i na podstatná rozhodnutí v jednotlivých obdobích.