JUDr. Martin Mikyska, znalec a advokát, email: JUDr.Mikyska@seznam.cz

Příspěvek shrnuje základní a současně zásadní poznatky z působení autora jako advokáta v kárném senátu Nejvyššího správního soudu pro věci státních zástupců. Autor vnímal profesní pestrobarevnost různých právnických profesí členů kárného senátu jako pozitivní skutečnost, která by měla být ve složení kárných senátů do budoucna i nadále zachována. Za největší procesní problém kárných řízení považuje jeho jednoinstančnost, zejména v případech, kdy bylo uloženo nebo hrozí kárné opatření odvolání z funkce. Autor dále zdůrazňuje, že působení na státního zástupce, který si neplní svoje povinnosti řádně a včas by mělo být stupňované – od manažerského rozhovoru s vedoucím státním zástupcem (tzv. kobereček), přes výtku až k podání návrhu na zahájení kárného řízení. Pro obě strany kárného řízení je tento proces před kárným soudem vysoce stresovou záležitostí, při které by si měly obě strany zachovat určitou úroveň profesionality, důstojnosti, věrohodnosti, tedy celkově korektnosti vystupování. Závěr příspěvku je věnován odkazu na některá rozhodnutí kárného senátu, která autor vnímal jako důležité stavební kameny zásadní kárné judikatury k profesním a profesionálně-etickým aspektům výkonu funkce státních zástupců.