JUDr. Drahomíra Lorencová, Krajské státní zastupitelství v Plzni, email: dlorencova@ksz.plz.justice.cz

Článek se věnuje kárnému řízení se státními zástupci pohledem kárně žalovaného státního zástupce. Autorka, státní zástupkyně, prošla jakožto kárně žalovaná dvěma kárnými řízeními, přičemž v obou případech byla kárné žaloby zcela zproštěna. V článku je zobecněn proces přípravy obhajoby dle jednotlivých fází kárného řízení, tedy od informace o kárném obvinění až po vynesení rozhodnutí kárného senátu. Autorka se současně zabývá dopady kárného řízení na život kárně žalovaného státního zástupce, zabývá se nevyřešenými otázkami spojenými s kárným řízením, jakož i poskytuje pohledy na různé možnosti vedení obhajoby.