JUDr. Miroslav Petrák, státní zástupce OSZ v Pelhřimově, email: MPetrak@osz.plh.justice.cz

Článek se zabývá výkladem § 42 z. s. m. ve světle Celsovy zásady Scire leges non hoc est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem, pomocí které dospět k tomu, že mladistvému je třeba dát prostor k volbě (ustanovení) obhájce, jakmile je dáno podezření ze spáchání určitého provinění konkrétním mladistvým. Autor je přesvědčen, že na (zdrženlivý) postup orgánů přípravného řízení nemůže mít vliv nedokonalé pojmosloví v trestním řádu ve spojení s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu.