JUDr. Jiří Palla, Nejvyšší správní soud, email: jiri.palla@nsoud.cz

Tento příspěvek nabízí v první části několik úvah o současné právní úpravě kárného soudnictví v České republice a o postavení předsedy kárného senátu. V druhé části je shrnuta rozhodovací činnost dosluhujícího kárného senátu ve věcech státních zástupců z hlediska jednotlivých druhů kárných provinění a v závěru jsou uvedena východiska, z nichž tento kárný senát vycházel při rozhodování o vině či nevině a při ukládání kárných opatření.