JUDr. Jakub Matocha, právní čekatel na ObSZ Praha 6, email: JMatocha@osz.pha6.justice.cz

Příspěvek se věnuje trestnému činu Nedovoleného ozbrojování podle § 279 tr. zákoníku, se zaměřením na otázku dokazování v případě tzv. zakázaného doplňku zbraně v podobě tlumiče hluku výstřelu. V této souvislosti se autor v příspěvku zamýšlí nad postavením Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při dokazování v trestním řízení.