JUDr. Jan Provazník, Ph.D. [1], Katedra trestního práva PrF MU, email: jan.provaznik@law.muni.cz

 

Tento článek pojednává o novém trestném činu maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Poskytuje jeho základní charakteristiku, vysvětluje důvody jeho zavedení, zasazuje jej do systematických a koncepčních souvislostí, přibližuje zahraniční úpravy, které byly pro zavedení tohoto trestného činu inspirací, a zamýšlí se nad některými vybranými praktickými problémy zejména výkladového charakteru, které lze v souvislosti s aplikací tohoto trestného činu v praxi očekávat.

[1] Autor je odborným asistentem na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistentem místopředsedy Ústavního soudu České republiky. Pokud se čtenáři kterákoliv zde uvedená myšlenka nelíbí, pak nechť ví, že nenáleží kterékoliv z těchto institucí, nýbrž jen autorovi samotnému, a tedy jen on za ni musí nést odpovědnost či strpět kritiku. Pakliže se čtenáři kterákoliv zde uvedená myšlenka zalíbí, pak nechť ví, že je jen důsledkem pozitivního vlivu, který na autora obě zmíněné instituce mají.