JUDr. Lucie Budayová, Ph.D., právní čekatelka Městského státního zastupitelství v Praze

Zákonodárce v § 3 odst. 2 ZSVM vymezuje zásadu ekonomie trestní represe či zásadu preference alternativ k trestnímu opatření, podle níž je nutné při sankcionování mladistvých přistupovat před použitím trestních opatření buď k alternativním způsobům řešení trestní věci mladistvého v podobě zvláštních způsobů řízení , nebo k ukládání opatření, zejména těch, která vedou k obnově narušených sociálních vztahů a k prevenci trestné činnosti. Teprve v případě, že by tato řešení nebyla zjevně způsobilá naplnit účel zákona, připouští zákonodárce možnost přistoupit k uložení trestních opatření. Trestní opatření jsou tedy vnímána zásadně jako sankční prostředky ultima ratio.