Mgr. et Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D., interní doktorand katedry trestního práva PrF MU

Problematika zajišťování majetku v trestním řízení je velmi složitá, k čemuž napomáhá i nesystematická právní úprava. Smyslem tohoto článku je osvětlit základní aspekty zajišťování a přispět tak ke korektnímu postupu orgánů činných v trestním řízení.