Mgr. Bc. Martin Mičkal, doktorand na Katedře trestního práva, PrF MU, právní čekatel na Krajském státním zastupitelství v Brně

Dne 1. 2. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela“) . Tato novela mimo jiné zavedla i nový trestný čin maření spravedlnosti, který byl vložen za trestný čin křivého tlumočení podle § 347 trestního zákoníku, tedy jako § 347a. Tento článek se věnuje legislativnímu procesu, který schválení novely předcházel, jakož i výkladu pojmů užitých schváleným zněním. Zároveň si dovolím v tomto článku polemizovat s některými argumenty, které v legislativním procesu zazněly, a krátce se zamyslet nad „sváděním k maření spravedlnosti“, které by podle některých narušovalo zásadu akcesority účastenství a které bylo v návaznosti na pozměňovací návrh poslance Bendy vypuštěno.