JUDr. Adéla Rosůlek, Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 se konala tradiční konference Unie státních zástupců a Soudcovské unie ČR, tentokrát na téma více než aktuální a mimořádně důležité – justice v médiích, důvěra v justici. Konference se vedle českých soudců a státních zástupců zúčastnili zahraniční hosté z Polska a Slovenska. Na úvod účastníky konference přivítali Jan Lata, prezident Unie státních zástupců, Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR a Ludmila Vodáková, ředitelka Justiční akademie. Poté se svými příspěvky vystoupili David Kosař a Marína Urbániková z Kanceláře Veřejného ochránce práv, Kateřina Šimáčková – soudkyně Ústavního soudu, Dariusz Mazur – polský soudce Krajského soudu v Krakově, Václav Moravec – moderátor České televize, Veronika Dvořáková – marketingová ředitelka AK Havel and Partners, Daniela Zemanová – prezidentka Soudcovské unie ČR a Lenka Bradáčová – vrchní státní zástupkyně v Praze.