Kristýna Tomšů, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, výzkumnice, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, studentka

JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ústav státu a práva Akademie věd ČR, výzkumník, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, doktorand, Ústavní soud ČR, asistent ústavní soudkyně

V předchozím článku (Drápal, 2019) jsem rozebral důvody, proč je odůvodňování trestů klíčové nejen pro řádné fungování systému postaveného na individualizaci trestů, ale i pro zachování této diskrece soudy do budoucna. Vysvětlení, proč byl uložen konkrétní trest, je jediným okamžikem, kdy lze ověřit, že soudce zohlednil všechny skutečnosti, ke kterým bylo nutné a vhodné přihlédnout, a že tyto skutečnosti ovlivnily druh, modalitu a výměru uložených trestů takovým způsobem, který je objektivně správný. Pokud rozhodnutí není řádně odůvodněno, třetí strany nemohou posoudit, zda byl trest uložen správně, což posiluje názor těch, kteří prosazují výraznější omezení soudní diskrece (takový názor lze vyjádřit slovy: „Pokud soudy nejsou schopné ani vysvětlit, jak diskreci používají, tak s ní nejspíše zacházejí špatně a potřebují jasnější pravidla!“), což by nebylo pozitivní zprávou pro principiální a individualizované ukládání trestů. Zároveň odvolací soudy nemohou v takových případech rozhodovat o principech ukládání trestů: mohou jen nanovo posoudit, zda pachateli byl uložen vhodný trest, ale nikoli, zda úvahy prvostupňového soudu byly správné.