JUDr. Kateřina Horká, Ph.D., Nejvyšší státní zastupitelství

JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Mgr. Lea Vaňkátová, Probační a mediační služba

Ve dnech 15. 5.–17. 5. 2019 byla zorganizována Probační a mediační službou České republiky zahraniční pracovní cesta do Velké Británie, a to v rámci projektu „Křehká šance II“. Projekt „Křehká šance II“ je zaměřen mimo jiné na případnou implementaci činností Komisí pro podmíněné propuštění do stávající české praxe podmíněného propuštění. Cílem pracovní cesty bylo získat informace o podobě a fungování parolových rad v Anglii a Walesu a seznámit se s úlohou jednotlivých zúčastněných subjektů při rozhodování o podmíněném propuštění.