JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství

Nejvyšší státní zastupitelství na základě usnesení Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a vyžádané součinnosti od Ministerstva spravedlnosti zpracovalo minulý rok za pomoci celé soustavy státního zastupitelství analýzu trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků. Bylo také ve vlastním zájmu státního zastupitelství zjistit skutečný stav trestních řízení uvedeného druhu a prostřednictvím objektivních údajů posoudit veřejně šířené informace negativně se dotýkající hodnocení činnosti orgánu veřejné žaloby. Analýza spočívala v prozkoumání a vyhodnocení trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků, která byla registrována v rámci výkonu trestní působnosti státního zastupitelství v České republice. Díky rozboru řešených věcí a jejich dat bylo možné si vytvořit plastický obraz o trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků a zprostředkovat reálnou zkušenost s vedením trestního řízení v uvedených věcech.