Mgr. Adam Coufal, doktorand na Katedře trestního práva PrF MU

Ve svém článku se zabývám institutem přísedících v českém trestním řízení. Věnuji se otázce vhodnosti tohoto laického prvku s ohledem na nedávné návrhy úplného zrušení či alespoň omezení tohoto institutu. Ve svém článku čerpám i z osobních zkušeností asistenta soudce trestního úseku. Jelikož působím na Krajském soudě na úseku nalézacím, přísedící se účastní všech nám napadlých trestních věcí. V článku poukazuji na vybrané problémy a otázky, které jsou s institutem přísedících spojeny.