JUDr. Jan Řeháček, státní zástupce, Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Článek se zabývá problematickými aspekty užití odklonů v trestním řízení. Poukazuje na možnost jejich zneužití, jak se to stalo v minulosti. Zmiňuje široké možnosti státních zástupců a soudců při stanovení podmínek odklonů. V této souvislosti poukazuje zejména na eventualitu velmi liberálního vyřízení trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku. Autor srovnává také přestupkové a trestní sankce za řízení vozidla pod vlivem návykové látky. V závěru autor upozorňuje na nutnost vypracování sjednocující metodiky pro užívání odklonů.