Mgr. Bc. Martin Mičkal, doktorand na Katedře trestního práva, PrF MU, právní čekatel na Krajském státním zastupitelství v Brně

Článek se věnuje problematice procesního úkonu, jímž se zahajuje trestní stíhání. Tímto je podle aktuální právní úpravy usnesení o zahájení trestního stíhání, v rámci rekodifikačních prací se však uvažujeo jeho nahrazení již v minulosti užitým institutem sdělení obvinění majícím formu opatření. Cílem článku je nejen analyzovat, zda tato navrhovaná změna možná je, ale rovněž podnítit další diskuzi o vhodnosti tohoto legislativního řešení.