JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBAstátní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství

Tradiční náhled na bílé límečky postrádá přítomnost násilí. Za určité kriminogenní konstelace se však rovněž bílé límečky nezdráhají sáhnout k násilí, a to dokonce v jeho extrémní podobě, které končí usmrcením oběti. Přitom nejde o živelný skutek, nýbrž o útok s jistou vazbou na sbíhající se hospodářský delikt a roli oběti, která tohoto pachatele ohrožuje. V příspěvku zprostředkováváme reálnou kauzu z justiční praxe, která nás přivedla k objevení tématu kriminality červených límečků a zájmu proniknout k jejímu důkladnějšímu vysvětlení. Teoretické pasáže o moderním pojetí kriminality červených límečků doprovázíme vlastním komentářem.