JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., analytik Nejvyššího státního zastupitelství (dříve ředitel právních a compliance útvarů v podnikovém sektoru)

Příspěvek se zabývá metodickým pokynem k vyhodnocování korporátních programů compliance vydaným Ministerstvem spravedlnosti USA. Pozornost zaměřuje na klíčová sdělení, která přinášejí užitečný náhled na praktické vyhodnocování compliance programů i v podmínkách České republiky. Prezentován je trojdimenzionální kontext: tvorba, implementace a fungování compliance programu. Prostupuje zde idea, jakým způsobem se korporace učí ze své zkušenosti a podle toho přizpůsobuje compliance program.