PhDr. Václava Musilová, soudní znalkyně z oboru kriminalistika, specializace jazyková expertiza a expertiza ručního písma
Mgr. Veronika Nováková, Kriminalistický ústav, oddělení grafických analýz, jazyková expertiza

Na rozdíl od kriminalistické taktiky a forenzní psychologie se v naší zemi problematikou výslechu a jeho protokolace lingvisté dosud nezabývali. Tento úvodní článek seznamuje s výzkumem protokolace z hlediska forenzní lingvistiky, shrnuje současný stav pořizování policejních a soudních protokolů, popisuje některá úskalí jednotlivých typů protokolů v praxi a zdůvodňuje potřebu zapojení forenzní lingvistiky v zájmu komplexního pojetí této problematiky.