Mgr. Katarína Kandová, Ph.D., asistentka státního zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství

Autorka ve svém článku reaguje na novelu českého trestního zákoníku provedenou zákonem č. 455/2016 Sb., která sebou přinesla mj. zakotvení samostatných skutkových podstat trestných činů teroristického charakteru, mezi nimi též zločinu podpory a propagace terorismu upravené v § 312e odst. 1 TrZ. Zdrojem nemalých kontroverzí, které mohou v aplikační praxi vyvolávat otazníky, je její kvalifikovaná skutková podstata vymezená v § 312e odst. 4 písm. a) TrZ, jež postihuje podněcování a schvalování teroristického trestného činu spáchaného mj. prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě (internetu) a ohrožuje takové jednání trestní sazbou ve výši 5 až 15 let odnětí svobody. Cílem prezentovaného článku je tudíž zamyšlení se nad legitimitou nastíněné právní úpravy a možnými aplikačními problémy.