JUDr. Mgr. Miroslav Petrák, státní zástupce, Okresní státní zastupitelství v Pelhřimově

Článek charakterizuje vývoj úpravy příspěvku na péči o děti v ústavním zařízení. Poukazuje se na nikoli ideální institucionální „roztříštěnost“ zařízení, v nichž je dětem poskytována péče; aktuálně jsou totiž taková zařízení řízena třemi různými ministerstvy, což pochopitelně nese různé koncepční přístupy. Autor dospívá k tomu, že je nezbytná změna právní úpravy a institucionálního (filozofického) přístupu.