JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., ředitel analytického a legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství

Trestným činem, jehož spáchání nejtěsněji souvisí s novým koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, je šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 trestního zákoníku. Postihuje předpolí vyvolání reálného nebezpečí rozšiřování infekčního onemocnění. Způsobení následku z nedbalosti pokrývá sousední kvalifikace trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti podle § 153 trestního zákoníku. Příspěvek se zabývá povahou COVID-19 jako nakažlivé lidské nemoci, konstrukcí trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci coby ohrožovacím deliktem, trestným činem šíření nakažlivé lidské nemoci z hlediska zavinění a trestní odpovědností právnické osoby za šíření nemoci COVID-19.