Jan Provazník

Tento článek se zabývá pojmem „rasa“ jakožto znaku některých trestných činů z nenávisti. Mapuje použití a výklad tohoto pojmu v domácím právním řádu včetně mimotrestních oborů, analyzuje jeho interpretaci a konfrontuje ji s výstupy diskusí o tomto pojmu v současném vědeckém vývoji. Na základě této konfrontace ústí článek v doporučení, jak tento pojem pro účely trestněprávní úpravy vykládat.