Jakub Drápal

Principiální ukládání trestů se manifestuje v každém právním řádu odlišně, jelikož je nutné jednotlivé nástroje přizpůsobit právním tradicím a zvyklostem jednotlivých států. Tento článek rozebírá konkrétní nástroje, které by bylo možné přijmout v České republice, aby se zvýšila míra principiálnosti a konzistentnosti ukládání trestů. Činí tak na třech úrovních: Nejdříve konkretizuje ty činnosti, které může dělat každý aktér rozhodující o uložení trestu již dnes bez přispění ostatních. Dále rozebírá ty nástroje, které by stát mohl přijmout za vynaložení střední úrovně námahy – tedy takové, které lze realizovat bez větších zákonných změn v období jednoho až dvou roků. Nakonec zmiňuje ty nástroje, které by bylo vhodné přijmout, aby český právní řád dosáhl uspokojivé a dobré úrovně principiálnosti a konzistentnosti ukládání trestů. Ty však vyžadují dlouhodobou pozornost jednotlivých aktérů.