Mgr. Stanislav Cik

Článek se zabývá problematikou peněžité pomoci poskytnuté ze strany státu obětem trestných činů. Nezaměřuje se na podmínky pro přiznání peněžité pomoci, ale na okolnosti přechodu nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vůči pachateli z poškozeného na stát. Cílem článku je výkladem jednotlivých zákonných ustanovení dospět k závěru, za jakých podmínek a s jakými důsledky přejde nárok vůči pachateli z poškozeného na stát.