Lukáš Hendrych

Úřad evropského veřejného žalobce je dosud nejambicióznějším projektem v oblasti europeizace trestního práva. Na evropské úrovni vůbec poprvé vznikla instituce s pravomocí trestně stíhat přeshraniční kriminalitu bez ohledu na národní hranice. Úřad se konkrétně zaměří na trestnou činnost poškozující nebo ohrožující finanční zájmy EU. A jeho ambice jsou v tomto ohledu značné. Při bližším pohledu na platný právní rámec, který fungování úřadu de iure vymezuje, však objevíme celou řadu otázek a nejasností. Cílem tohoto článku je upozornit na ty nejpalčivější problémy, které můžeme v souvislosti s naplňováním cílů úřadu v nejbližších měsících a letech očekávat. Následující text mezi nejproblematičtější aspekty současné podoby úřadu řadí například tzv. double hat problem související s organizačním uspořádáním úřadu, dále pak přetrvávající fragmentaci procesněprávních i hmotněprávních předpisů v oblasti trestního práva napříč EU, rozdílný výklad trestněprávních institutů s důrazem na vyšetřování a trestní stíhání či nebezpečí tzv. forum shoppingu.