JUDr. Bc. Štěpán Kořínek, PrF UK

Příspěvek nese název „První organizační složení Úřadu evropského veřejného žalobce“, přičemž předmětně se věnuje aktuálním změnám svého zřízení, zejména obsazení pozic evropských žalobců. V roce 2019 byla obsazena pozice nejvyššího evropského žalobce, do které byla dosazena rumunská prokurátorka Laura Codruţa Kövesi. V letních měsících roku 2020 došlo ke jmenování dvaceti dvou evropských žalobců, kteří odpovídají i počtu participujících členských států. Příspěvek je proto zaměřen na představení funkce evropského žalobce a jejich aktuální obsazení, zejména s ohledem na evropského žalobce zastupujícího Českou republiku, kterým se stal Mgr. Petr Klement, toho času člen Nejvyššího státního zastupitelství ČR. Příspěvek je rozdělen do pěti částí, včetně úvodu a závěru. Druhá část se zaobírá nastíněním organizační struktury Úřadu. Třetí část se přímo orientuje na funkci evropského žalobce. Čtvrtá část je potom věnována prvnímu formačnímu uskupení ÚEVŽ. Cílem příspěvku je přiblížit a osvětlit základní východiska funkce evropského žalobce a představit první složení evropských žalobců.