JUDr. Adéla Rosůlek, Ph.D.

V probíhající druhé vlně pandemie koronaviru (psáno v říjnu 2020) si již můžeme dovolit vyhodnotit zkušenosti s aplikací § 205 odstavce 4 písmeno b) trestního zákoníku neboli „covidové“ krádeže. A také identifikovat problematické aspekty vyskytující se u skutků s touto právní kvalifikací, tyto aspekty zpravidla odpovídají hlavním okruhům námitek uplatňovaných obhajobou.