Igor Stříž

Kateřina Horká

Příspěvek uceleně shrnuje problematiku spojenou s trestní odpovědností řidiče motorového vozidla ovlivněného jinou návykovou látkou než alkoholem za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku, která v posledních letech vykazovala nejednotnou aplikační praxi na všech úrovních orgánů činných v trestním řízení. Autoři poukazují na aktivity Nejvyššího státního zastupitelství, které též jeho přispěním vyústily ve vydání sjednocujícího stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu.