Barbora Vegrichtová

Článek se zabývá problematikou novodobých trendů v oblasti radikalizace a moderního terorismu v kontextu covidové pandemie. V textu jsou reflektovány aktuální fenomény ovlivňující formu a vývoj terorismu v online prostoru, v podmínkách restriktivních opatření a sociální izolace společnosti. Autorka zdůrazňuje specifika radikalizace ve věznicích v současných podmínkách a dopady na vězeňský systém, sociální a výchovnou práci s odsouzenými. Dále popisuje diverzitu nedávných teroristických útoků z hlediska ideologických motivů, profilů pachatelů a dalších faktorů vedoucích k extrémnímu násilí. Text představuje rovněž mysogynní incelová hnutí, formát soudobých konspiračních teorií a nové postupy extremistické propagandy integrující témata s pojená s covidovou krizi jako nástroj k destabilizaci demokratických systémů a posílení mocenských pozic. V závěru autorka shrnuje nejvýznamnější bezpečnostní rizika a formuluje doporučení pro bezpečnostní a preventivní praxi.