Martin Mičkal

Článek se věnuje aktuální a velmi specifické otázce z oblasti zajišťování. V návaznosti na zjištěnou neuspokojivou aplikační praxi některých soudů při vydávání zajištěných nemovitých věcí poškozeným článek zkoumá možnosti nápravy stavu fakticky znevýhodňující poškozené, kteří přišli v důsledku trestného činu o nemovitou věc, od poškozených, kteří přišli „jen“ o věc movitou. I přes kusost úpravy v trestním řádu (§ 81a) by bylo zřejmě možné i bez legislativních změn aplikační praxi soudů napravit ve prospěch poškozených, přesto se jeví záhodno vydávání nemovitých věcí podrobněji v zákoně upravit, aby bylo usnesení o vydání způsobilým podkladem pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.