Tomáš Pliska

Psychopatie je poruchou osobnosti, která působí na lidskou společnost od nepaměti. Za dobu jeho vědeckého zkoumání prošel konstrukt psychopatie poměrně zajímavým vývojem, který však způsobil i nežádoucí mnohoznačnost tohoto pojmu. V předmětném článku je psychopatie stručně představena z hlediska jejích psychologických, kriminologických aj. obsahových souvislostí. Poté následuje analýza možností její diagnostiky v právním kontextu trestního řízení s krátkým představením procesu posuzování pomocí nástroje PCL-R.