Ludmila Dostálová

Článek se zabývá relativně nedávno zakotveným ustanovením § 7b odst. 2 tr.ř. a příkazy, které je možné na jeho podkladě vydat. Těmi má být dosaženo znemožnění přístupu k datům uloženým v počítačovém systému nebo na nosiči informací. Důvodová zpráva i dosavadní literatura se převážně věnuje ustanovení § 7b odst. 1 tr.ř., přičemž příkazy podle § 7b odst. 2 tr.ř. zůstávají stranou pozornosti. Znění daného ustanovení přitom vyvolává otázky. Článek tak cílí na nejasnosti týkající se například způsobu, kterým bude možné dosáhnout trvalého odstranění znepřístupněných dat či přezkumu vydaných příkazů.