JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, Nejvyšší státní zastupitelství, odbor mimořádných opravných prostředků

Příspěvek rozebírá stávající právní úpravu obsaženou v zákoně o pyrotechnice a dalších předpisech a možnosti využití nejčastějších kvalifikací trestných činů v praxi. Zvláštní pozornost je kladena na legislativní návrh nejnovější kriminalizace, která postihuje neoprávněnou výrobu, opatření nebo přechovávání pyrotechnických výrobků velkého stupně nebezpečnosti.