Martin Mičkal

Článek se v návaznosti na probíhající rekodifikaci trestního práva procesního věnuje otázce, zda má být umožněno ukládání ochranných opatření trestním příkazem. Uložení ochranných opatření přímo trestním příkazem dnes s ohledem na § 314e odst. 7 písm. b) trestního řádu možné není. Uvedené ustanovení však zřejmě nebrání postupu spočívajícím ve vydání trestního příkazu bez navrhovaného ochranného opatření, přičemž o tomto opatření je rozhodnuto až po právní moci trestního příkazu, a to ve veřejném zasedání.