Eliška Dostálová

Článek pojednává o požadované míře obezřetnosti osoby podvedené v rámci trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku. V tomto směru jsou pak rozebrána některá vybraná zásadní rozhodnutí, na kterých byl demonstrován vývoj a směřování současné judikatury, a zkoumány jednotlivé aspekty jednání obviněného i oklamaného. Stěžejní část práce představuje zhodnocení zvolených kritérií opatrnosti na straně podvedeného ve světle stávající judikatury.