Tomáš Pliska

Posuzování věrohodnosti výpovědi je v trestním řízení velmi důležitou aktivitou určenou pro orgány činné v trestním řízení. Předmětný článek se však zabývá otázkou, zda v oblasti posuzování věrohodnosti existuje metoda, kterou by znalec (typicky psycholog) mohl příslušnému orgánu poskytnout užitečné poznatky. Pro článek vybranou metodou je tzv. Statement Validity Assessment, která je představena z hlediska jejího obsahu. Následně je hodnocena z hlediska přípustnosti jejího užití ve znaleckém posudku vypracovaném pro trestní řízení.