Ivo Kouřil, Kamila Tokošová

Článek se věnuje otázkám použití beneficia cohaesionis v řízení o dovolání, a to včetně porovnání s jeho uplatněním v řízení o odvolání. Prostřednictvím odpovědí na formulované dotazy poukazuje na případy, kdy při řešení určitých problémů nebylo v rozhodování Nejvyššího soudu dosaženo žádoucí jednoty. Jeho součástí je i sdělení, v jakém rozsahu se tento procesní institut uplatňuje v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu.