Jakub Matocha

Jak jsou ukládány tresty zákazu činnosti u speciálních subjektů? Jsou tyto tresty ukládány správně? Článek se pokouší odpověď na položené otázky a poukazuje na nejčastější pochybení, které se mohou vyskytovat.