Adam Kotoun

 

V odborném periodiku Státní zastupitelství byl v průběhu roku 2022 publikován článek, ve kterém jsem se zabýval problematikou jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce. S ohledem na tuto skutečnost, kdy mám za to, že je namístě se problematikou jmenování nejvyššího státního zástupce dále věnovat, jsem se v tomto příspěvku zaměřil, s ohledem na šíři zájmového tématu, toliko na problematiku jmenování nejvyššího státního zástupce ve spojení s přiléhavou komparací, neboť se domnívám, že pro potenciální úvahy de lege ferenda by tato neměla být opomenuta.