Eva Brucknerová, Milana Hrušáková

 

Článek reaguje na plenární nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/22 ze dne 13. 12. 2022, kterým byl odmítnut návrh na zrušení hlavy III., potažmo § 96 zákona č. 218/2003 o soudnictví nad mládeží. Příspěvek stručně shrnuje a rozebírá důvody jak pro podání tohoto návrhu, tak zejména pro jeho odmítnutí Ústavním soudem. Autorky současně navrhují k diskusi možnosti postupu pro zlepšení stávající situace, která vedla k citovanému návrhu na zrušení části zákona.