Ondřej Klabačka

 

Text je stručnou úvahou nad různými neoficiálními názvy podmíněného propuštění, které se objevují ve vyjádřeních jak laické, tak i odborné veřejnosti. Zamýšlí se nad jejich vznikem a vhodností užívání vedle názvu zvoleného zákonodárcem. Předně se věnuje výrazům jako jsou „pépéčko“, „pépé“, „půlka“, podmíněné a podmínečné propuštění, předčasné propuštění, předčasné podmíněné propuštění, okrajově zmiňuje i podmíněné propuštění „z volné nohy“. Cílem je seznámit čtenáře se související terminologií a upozornit je na vadné formulace v této oblasti. Jedná se například o již zmíněný termín podmínečné propuštění.